Eyelet Portraits
InstagramLinkedInYouTube
Sir Winston Churchill, Silk chiffon through eyelets on Cherry Oak, 120cm x 150cm