Woven - Changing States Woven - Changing States Woven - Changing States Woven - Changing States Woven - Changing States Woven - Changing States Woven - Changing States
Woven
InstagramLinkedInYouTube
Changing States, single retired US flag woven through nylon mesh, 120cm x 160cm